W imieniu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach zapraszamy do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Plastycznym o Janie Pawle II.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII SP ze szkół podstawowych, z terenu Powiatu Krakowskiego.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie LAPBOOKA. Dopuszczalny format pracy to A3 lub A4.

LAPBOOK to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia;
Praca powinna zawierać (działy, kieszonki, okienka lub inne zbiory), w których będą zawarte ważne wydarzenia i daty z życiorysu Jana Pawła II.
Informacje jak wykonać taką pracę znajdziecie na youtoube i innych stronach internetowych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie poniżej w Regulaminie Konkursu.

Aby dziecko mogło wziąć udział w zabawie konieczne jest dostarczenie Zgody oraz podpisanej klauzuli RODO, które znajdują się poniżej.