SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS.JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ POD PATRONATEM GMINY IWANOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM

Przedmiotem konkursu jest opracowanie gry edukacyjnej dotyczącej tematyki matematyczno-przyrodniczej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w gminie Iwanowice klas IV-VIII. Autorem pracy musi być 1 osoba. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu matematyczno-przyrodniczej.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą należy składać do dnia 17.12.2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej.

Nagrody w ramach konkursu (dyplomy, nagrody rzeczowe) zostały dofinansowane
z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegóły w Regulaminie!

Regulamin konkursu.pdf

ZGODA I RODO-Konkurs.docx