Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Iwanowice do udziału w konkursie LITERACKIM.

Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie wierszyka na kartce pocztowej zaadresowanej do Mamy. Pocztówkę można ozdobić, jednak nie będzie to podlegało ocenie przez Jury.

Pracę wraz z wypełnionymi dokumentami zamieszczonymi poniżej, należy złożyć osobiście GCKiB ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie do 23.05.2022r.

ZGODA-RODZICA-NA-UDZIAL-W-KONKURSIE-POCZTOWKA

ZALACZNIK-1-REGULAMIN-KONKURSU

ZALACZNIK-2-RODO