Zapraszamy do udziału w konkursie instagramowym! Dodaj zdjęcie w aplikacji Instagram, na którym uwieczniony zostanie krajobraz, zabytek lub miejsce publiczne znajdujące się na terenie Gminy Iwanowice. Opis zdjęcia musi zawierać 2 hasztagi: #mojagminaiwanowice oraz #akcjapromocja.

Nie posiadasz Instagrama? Nic straconego! Fotografie można również przesyłać na adres mailowy gckib@iwanowice.pl.

W każdej z trzech edycji wyłania się 3 najlepsze fotografie, które uzyskały: 1) najwyższą ocenę jury (2 zdjęcia),
2) najwyższą liczbę „polubień” dodanego zdjęcia (na własnym profilu Instagram). Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Uwaga! Nie jest ważny Twój wiek, ani miejsce zamieszkania. Ponadto laureat poprzedniej edycji może wziąć udział w kolejnych edycjach konkursu.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba. Nie ma wpływu miejsce zamieszkania i wiek.

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia, na którym uwieczniony zostanie krajobraz, zabytek lub miejsce publiczne znajdujące się na terenie Gminy Iwanowice.

3. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem aplikacji Instagram.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy dodać na własny profil Instagram zdjęcie, które w opisie będzie zawierało hasztag #mojagminaiwanowice oraz hasztag #akcjapromocja. Obydwa hasztagi są obowiązkowe. Fotografie można również przesyłać na adres mailowy gckib@iwanowice.pl.

5. Osoba biorąca udział w konkursie tym samym akceptuje regulamin i zgadza się na publikacje zdjęć na mediach społecznościowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

6. Konkurs ma charakter cykliczny. Przewiduje się trzy edycje:

  • I edycja: 15 czerwca – 15 sierpnia włącznie,
  • II edycja: 16 sierpnia – 15 października włącznie,
  • III edycja: 16 października – 15 grudnia włącznie.

7. Z laureatami konkursu kontaktuje się pracownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach.

8. Po zakończeniu każdej edycji konkursu, zwycięskie prace będą prezentowane w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach.

9. W każdej z trzech edycji wyłania się 3 najlepsze fotografie, które uzyskały:

  • najwyższą ocenę jury,
  • najwyższą liczbę „polubień” dodanego zdjęcia (na własnym profilu Instagram).

10. W skład jury wchodzi:

  • Sekretarz Gminy Iwanowice,
  • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
  • Pracownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

11. Każdy członek powołanego Jury przyznaje punkty w skali 0-10. W związku z tym każdy uczestnik może uzyskać 0-30 punktów.

12. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe oraz książkowe.

13. Osoba, która zostaje wyłoniona na podstawie największej liczby „polubień” zostaje wykluczona z oceny Jury. Dotyczy sytuacji, która może zajść podczas trwania jednej edycji.

14. Laureat poprzedniej edycji może wziąć udział w kolejnych edycjach konkursu.

15. Fotografie otrzymane drogą mailową są oceniane wyłącznie poprzez Jury. Ze względu na formę nie jest możliwa ocena poprzez „polubienia”.

16. Prace biorące udział w konkursie mogą być wykorzystane w promocji następnych konkursów
o podobnej tematyce oraz w promocji Gminy Iwanowice i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach.  

Zachęcamy do udziału !!!