Informujemy, że Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”. W ramach tego projektu w listopadzie i w grudniu odbędą się szkolenia z zakresu KOMPETENCJI MEDIALNYCH dla dzieci w wieku 10-14 lat.
Szkolenia będą miały formę on-line i będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (łącznie 30 godzin lekcyjnych).

W czasie warsztatów TWOJE DZIECKO pozna narzędzia cyfrowe dostępne w sieci, które będzie mogło wykorzystać w szkole. Dowie się jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi, czym jest netykieta oraz jak się prezentować w sieci. Dzieci nauczą się rozpoznawać nieprawdziwe informacje zamieszczane w sieci oraz jakie stanowią zagrożenie, a także jak bezpiecznie korzystać z internetu i dlaczego jest to takie ważne.
Pokażemy też jak zadbać o swoje zdrowie podczas pracy i wypoczynku przed komputerem.

Jeśli więc zależy CI na tym aby Twoje dziecko wiedziało jak szukać informacji i potrafiło korzystać z dobrodziejstw internetu – NIE CZEKAJ, ZAPISZ JE NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach pod nr tel: 12 388 45 16 lub mailowo gckib@iwanowice.pl

Dokumenty do wypełnienia:

Liczba miejsc jest ograniczona.

Celem projektu “Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).