Kolejny sukces zespołu teatralnego ,,Kwadrat” z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

   Przez trzy dni na deskach teatralnej sceny Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu zaprezentowało się 24 finalistów( wyłonionych ze 121 grup).
33. Edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży ,,Bajdurek” Swoim zasięgiem wydarzenia obejmowało całe województwo małopolskie, a jego głównym założeniem była prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Wśród 24 najlepszych grup małopolski znalazł się również zespół teatralny ,,Kwadrat”, działający  w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach. Członkowie zespołu wywalczyli bowiem spektaklem ,,A niech to gęś kopnie” I miejsce w Festiwalu na szczeblu powiatu odbywającym się w Miechowie.

  I tym razem występ zespołu teatralnego Kwadrat został bardzo wysoko oceniony przez komisję artystyczną, w skład której wchodzili aktorzy krakowskich teatrów. Podkreślono bardzo wysoki poziom gry aktorskiej zarówno postaci pierwszo jak i drugoplanowych. Zwrócono uwagę na przemyślany ruch sceniczny
i choreografię. Uwadze komisji nie umknęły również stroje naszych aktorów. Jury w podsumowaniu oceny stwierdziło, że w iwanowickim zespole są bardzo utalentowane dzieci, mające duży potencjał artystyczny.

     Aktorzy w nagrodę  za swój sukces otrzymali: Dyplom Laureata Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną w kwocie 1 200,00 zł  oraz kolorowe maskotki. Instruktor zespołu, Pani Joanna Stąpała która z oddaniem i pasją prowadzi grupę, została doceniona przez jury i przyznano jej dyplom uznania za przygotowanie spektaklu „A niech to ges kopnie”.

Warto podkreślić, iż dzieci oglądały występy innych grup, brały czynny udział w zabawach –  niezapomniany bagaż wspomnień ale przede wszystkim doświadczenie, które w przyszłości będzie procentować.

Zwieńczeniem wspaniałej atmosfery wyjazdu było kosztowanie lodów i spacer po sądeckim rynku.

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, którzy przez cały czas służyli pomocą i wsparciem: Joanna Adamek, Izabela Brzozowska, Ilona Różycka, Barbara Wywiał, Elżbieta i Marcin Wydmańscy..

Małgorzata Kwiecień (tekst i foto)