W sali widowiskowej Domu Kultury w Miechowie, 11 kwietnia br., odbyły się Eliminacje Powiatowe 33 Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”.Festiwal ten jest najstarszą i najbardziej znaczącą imprezą teatralną w Małopolsce którego organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury ,,Sokół”.

Wyczyny młodych aktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów oceniało jury w składzie: Włodzimierz Jasiński (aktor Teatru STU i Groteski w Krakowie, reżyser spektakli dla dzieci),  Jacek Milczanowski (aktor, reżyser i scenarzysta teatralny), Marcin Durman (instruktor muzyczny).

Gminę Iwanowice reprezentował zespół „Kwadrat” działający przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach pod kierownictwem Pani Joanny Stąpały, która z dużym powodzeniem, zaangażowaniem, oddaniem i pasją prowadzi grupę.

Młodzi aktorzy zespołu „Kwadrat” wystawili spektakl w oparciu o książkę Marty Guśniowskiej  pt: „A niech to gęś kopnie”. Piękna opowieść o poszukiwaniu sensu życia, o wielkiej sile przyjaźni  oraz szczęściu, które może nas spotkać nawet wtedy, kiedy najmniej się go spodziewamy, spotkała się z bardzo dużym uznaniem jury. Bardzo wysoko została oceniona gra aktorska naszej 24 osobowej grupy. Wielu młodych aktorów uzyskało wyróżnienia indywidualne.  Zwrócono  uwagę na dobór muzyki, scenografie i kostiumy wykorzystane w spektaklu. Przewodniczący jury podkreślił również bardzo dobrą pracę reżyserską Pani Joanny Stąpały – instruktora zespołu. Włodzimierz Jasiński  powiedział „ Trzeba mieć doświadczenie, zdolności i kochać to ,co się robi, by osiągać takie wyniki w pracy z dziećmi”.

Zespół „Kwadrat” dzięki uzyskanej nominacji w Miechowie wystąpi w czerwcu wśród 20 najlepszych zespołów teatralnych woj. małopolskiego na scenie Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Wszystkim aktorom z zespołu „Kwadrat” oraz Pani Joannie Stąpale – instruktorowi zespołu  życzymy dalszych sukcesów, ale przede wszystkim wspaniałej zabawy w teatr i czerpania z tego osobistej satysfakcji i radości.

Małgorzata Kwiecień (tekst i foto)