W dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek), Kogutek Gutek wyrusza w swoją podróż do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych z terenu Gminy Iwanowice. Swoje pierwsze kroki skieruje do Szkoły Podstawowej w Widomej, gdzie będzie zachęcał dzieci do czytania książek. Pozostałe jednostki oświatowe odwiedzi zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. 

Harmonogram wędrówki Kogutka Gutka