Jubileusz 100-lecia OSP Iwanowice już za nami!

W sobotę  22 czerwca 2019 r. jednostka OSP w Iwanowicach obchodziła setną rocznicę swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:30 zbiórką wszystkich pododdziałów na placu przed budynkiem remizy OSP w Iwanowicach. Następnie Pan Robert Lisowski – wójt Gminy Iwanowice przywitał wszystkie gości, wszystkie delegacje jednostek oraz zgromadzonych. Po powitaniu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy pamiątkowej. Z tego miejsca wszystkie jednostki OSP wraz z przybyłymi gośćmi przemaszerowały w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej z Iwanowic Kaliskich oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej „Tempo” z Iwanowic na plac przed kościołem, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Msza Św.  w  intencji Iwanowickiej Straży została odprawiona pod przewodnictwem ks. proboszcza Ryszarda Suchanowskiego – kapelana Zarządu Gminnego OSP. Po mszy rozpoczęto oficjalną część uroczystości, gdzie między innymi odbył się raport pododdziałów, podniesienie flagi na maszt, powitanie gości, odczytanie Kroniki, odznaczenie zasłużonych druhów oraz wystąpienia zasłużonych gości.  Pod koniec oficjalnej części uroczystości  laureatom konkursów pn.: „Historia Iwanowic i jednostki OSP Iwanowice na przestrzenie ostatnich 100 lat” zostały wręczone nagrody. Niespodzianką na koniec były tory w kształcie samochodów strażackich które zostały zaprezentowane i których można było skosztować po oficjalnej części uroczystości.

Rozrywkową część wydarzenia rozpoczęto muzycznie. Dla zebranych gości pięknie koncertowała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Iwanowic Kaliskich. Odbył się również świetny pokaz Grupy Paramilitarnej GROT Kraków. Po występach artystycznych wszyscy zebrani goście mieli okazję spotkać się razem na parkiecie tanecznym podczas zabawy plenerowej. Taneczne hity serwował zespół muzyczny FAZA.

W trakcie uroczystości wszystkim zgromadzonym wręczano foldery zawierające informacje i zdjęcia  dotyczące historii Iwanowickiej Straży. Wszyscy mogli również podziwiać wystawę plenerową wykonana specjalnie na te okazję. Wszystkie przygotowane materiały zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu Mecenat Małopolski.

W Jubileuszu wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich 15 jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych tj. OSP Goszcza, OSP Barbarka, OSP Minoga, OSP Słomniki, OSP Nowa Wieś, OSP Przybysławice, OSP Michałowice, OSP Wilczkowice, OSP Miłocice.

W imieniu druhów dziękujemy za przybycie wszystkim znamienitym Gościom. Szczególnie dziękujemy za obecność naszym przyjaciołom z Iwanowic Kaliskich oraz Iwanowic Małych i Dużych z powiatu kłobuckiego, których reprezentowali druhowie z tamtejszych jednostek OSP, przedstawiciele władz gminnych oraz oświatowych, a także Strażacka Orkiestra Dęta z Iwanowic Kaliskich. Uroczystości jubileuszowe uświetnili swoim przybyciem także: Pani Poseł Elżbieta Duda, Pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, lokalnych instytucji społecznych i gospodarczych oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej TEMPO z Iwanowic którą prowadziła Pani Martyna Szwaja oraz Strażackiej Orkiestrze Dętej z Iwanowic Kaliskich na czele z kapelmistrzem Markiem Kuberą za oprawę muzyczną uroczystości i piękne koncerty. Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Ryszardowi Suchanowskiemu, ks. Marcinowi Żuchowiczowi oraz ks. Lucjanowi Dudzińskiemu za odprawienie Mszy św. w intencji druhów z OSP Iwanowice. Wielkie podziękowania należą się Panu Adrianowi Wójcikowi za ufundowanie i wykonanie tablicy upamiętniającej ten piękny Jubileusz, która została zawieszona na budynku remizy, Paniom z KGW Iwanowice i pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach za wszelką pomoc organizacyjną oraz wszystkim sponsorom, w szczególności Panu Markowi Piekarze właścicielowi firmy Krak-MarFish. Dziękujemy mieszkańcom za udział. Bardzo się cieszymy, że chcieliście Państwo razem z nami świętować Jubileusz 100-lecia istnienia OSP Iwanowice.