W dniach 13 do 31 marca 2017 roku uczniowie gimnazjum w Sieciechowicach wzięli udział w realizacji projektu „Językowe Wędrówki Sowie”.

 Projekt był kontynuacją realizowanego w 2016 roku projektu „Język polski lubię to” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”. Ma on na celu zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów oraz ich wiedzy na temat kultury języka, a także zaangażowanie młodych ludzi w zadania skoncentrowane wokół tematu poprawnej polszczyzny.

Swoisty patronat nad uczestnikami projektu sprawowała „Sowa”, od dawien dawna uważana za symbol mądrości i wiedzy, która towarzyszyła uczniom przez cały okres trwania projektu w naszym gimnazjum.

Najpierw do projektu przystąpiła klasa II, a następnie klasa I. Uczniowie obu klas pod kierunkiem pani Edyty Siwek w czasie trwania zajęć zajmowali się szeroko rozumianą kulturą języka ojczystego. Uczniowie zastanawiali się nad regułami dobrej komunikacji, uczyli się zasad właściwego zachowania podczas dyskusji czy korzystania ze słowników. Ale nie tylko – w trakcie zajęć poruszane były tematy związane m. in. z używaniem w naszym języku zapożyczeń czy wyrazów wieloznacznych. Nie mogło też zabraknąć zagadnień związanych z ortografią i gramatyką.

Lekcje prowadzone były przy zastosowaniu różnorakich metod – zabaw językowych, konkursów, quizów i zagadek językowych czy kalamburów. Należy podkreślić zaangażowanie i aktywną postawę wszystkich uczestników projektu podczas jego realizacji.

Jednym z efektów projektu jest umieszczenia na stronie mpj.pl wpisów autorstwa uczniów naszego gimnazjum związanych z tematyką zajęć.

Były to bardzo udane dwa tygodnie, w trakcie których uczniowie naszego gimnazjum wzbogacili swoją wiedzę na temat poprawnego używania języka ojczystego.

Opr. Edyta Siwek