Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Nasza szkoła objęła patronatem ten projekt, będzie go koordynować i dlatego to właśnie my, jako pierwsi gościliśmy maskotkę w naszych progach. Projekt czytelniczy „Podróże czytelnicze Żaby Meli” realizowany był w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach w okresie od 16 stycznia do  03 marca 2017 roku. Ferie zimowe Żabka spędziła w GCKiB, choć uczniowie z żalem ją żegnali. W dniu rozpoczęcia realizacji projektu Mela została uroczyście przekazana delegacji uczniów naszej szkoły w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek przez panią dyrektor Monikę Świątek.

Jako pierwsza, gościła Żabkę w swojej sali klasa I. Najmłodsi uczniowie szkoły, po uroczystym powitaniu, udzielili krótkiego wywiadu przedstawicielowi lokalnych mediów, „pokazali” również przed kamerą, jak pięknie i w skupieniu potrafią słuchać utworów z klasyki literatury dziecięcej. 

W projekcie udział wzięli wszyscy uczniowie z klas I-III ( 66 dzieci). Mela przebywała w każdej klasie jeden tydzień. W tym czasie wychowawczynie, wspólnie z uczniami, czytały swojemu gościowi wybrane utwory literackie  przez minimum 15 minut dziennie. Oczywiście dzieci najchętniej wybierały do czytania baśnie i bajki. Czytelnicze przygody udokumentowane zostały w kronice, która wraz z Melą  „wędrowała”  do poszczególnych klas. Kronika, to swoisty zapis dziecięcych przeżyć i emocji. Znalazły się tam piękne rysunki, komentarze do wysłuchanych utworów, ale również osobiste odczucia i przemyślenia uczniów każdej klasy. Przekazanie Żaby Meli kolejnej klasie zawsze miało bardzo uroczystą oprawę.

         Celem przedsięwzięcia – w naszej szkole – było wspieranie czytelnictwa oraz popularyzacja wartościowej literatury, wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury.  Projekt okazał się ciekawą formą, w której można było „spotkać się” z książką. Wymiernym jego efektem jest zwiększona ilość wypożyczeń w bibliotece oraz poprawa jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Wychowawczynie klas I – III, realizatorki projektu : Iwona Mularczyk, Aneta Kańska-Łach, Anna Kmita, Beata Karoń, Joanna Stąpała