Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprasza wszystkich nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy na wspólną akcję propagującą czytelnictwo pod hasłem ,,Jak nie czytam?, jak czytam!”, która odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji masowego czytania przez jedną godzinę lekcyjną 10 czerwca 2016 r. od godziny 10.00. Na terenie Gminy Iwanowice akcja będzie realizowana w szkołach, które zadeklarują chęć udziału. Uczestników akcji prosimy o zabranie ze sobą ulubionej książki.

Zdjęcia oddające frekwencję oraz atmosferę przedsięwzięcie prosimy przesłać na e-mail mswiatek@iwanowice.pl do 20 czerwca 2016 r. Organizatorem akcji jest redakcja Miesięcznika ,,Biblioteka w Szkole”, a realizatorem Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem http://czytamy.org

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich serdecznie do udziału w promocji książki i czytelnictwa.

Szkoły które zechcą z nami promować czytelnictwo, prosimy o zgłoszenie swojego udziału do dnia 9 czerwca na w/w adres mailowy.

Barbara Ciaćma – GCKiB w Iwanowicach