W sobotę, 9 marca 2019 r. odbył się siódmy wykład zajęć na Iwanowickim Uniwersytecie Dziecięcym. Wykład nosił tytuł „Ogień”. Podczas wykładu dzieci dowiedziały się od kiedy posługujemy się ogniem i do jakich celów go używamy. Następnie zostało przedstawione wiele ciekawostek na temat tego co jest potrzebne, aby powstał ogień i czy człowiek potrafi go ujarzmić. Na zakończenie wykładu, mali studenci mieli okazję obserwować niezwykłe doświadczenia z użyciem ognia, jednocześnie mając świadomość, że jest to niezwykle niebezpieczny żywioł i nie mogą się nim posługiwać ogniem bez nadzoru osoby dorosłej.

Podczas trwania wykładów, z zajęć mogli skorzystać również rodzice naszych małych studentów, dla których prowadzone były zajęcia w ramach Akademii Rozwoju Rodzica.

Po wykładzie dzieci udały się na warsztaty plastyczne, prowadzone przez Panią Krystynę Kowalczyk, gdzie między innymi wykonywały piękne laurki dla swoich mama, w związku ze zbliżającym się ich świętem.