Przypominamy o inauguracji roku akademickiego Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego, która odbędzie się 21 października 2017 roku o godziny 9.00. Zajęcia odbywać się będą w małej sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach (wejście od strony kościoła). Zapraszamy!