Uczniowie wszystkich szkół w naszej gminie wezmą udział w przygotowaniach do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości.

            Z myślą o atrakcyjnej lekcji historii dla dzieci i młodzieży,  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Oświatowych w Widomej oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek przygotowało program trzech prelekcji historycznych połączonych
z prezentacją filmów.

            W najbliższy wtorek tj. 25 września br. o godz. 9.00 w szkole w Widomej odbędzie się prelekcja na temat postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkanie poprowadzą pani Anna Mączka oraz pan Adam Miska, którzy w atrakcyjnej formie przybliżą uczniom postać Marszałka oraz ujawnią ciekawostki związane z jego życiem politycznym i prywatnym.

            Kolejne prelekcje planowane w październiku będą dotyczyć postaci Leona Krzeczunowicza- legionisty związanego z naszą gminą oraz cmentarzy I Wojny Światowej na naszym terenie.

            Zdobytą wiedzą dzieci i młodzież będą mogli się pochwalić biorąc uział w grze edukacyjnej „Droga do niepodległości”, która odbędzie się 6 listopada w szkole
w Widomej.