Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym “Mój autorski plakat promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży”.

 • Technika pracy jest dowolna;
 • Format pracy – A3, płaski;
 • Czas trwania konkursu od 18 marca do 18 kwietnia 2021 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 kwietnia 2021 roku;
 • Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św Jana Bosko w Celinach,
  Pani Paulina Bielawska
  Celiny 155
  32-095 Iwanowice
  z dopiskiem “Konkurs plastyczny”
  .

Przed przesłaniem pracy prosimy zapoznać się z regulaminem.

Poniżej zamieszczamy także zgodę na udział w konkursie oraz klauzulę RODO, których podpisanie jest niezbędne, aby dziecko mogło wziąć udział w konkursie.