Zapraszamy czytelników klas II – III szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice do udziału w IV Gminnym Konkursie Pięknego Czytania „Czytam, bo lubię i tym się chlubię”. Uczestnicy będą walczyć o tytuł „Mistrza pięknego czytania”.

Konkurs odbędzie się 16 listopada 2022 r. (środa), o godz. 8:50 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie.

Tematem konkursu są Legendy polskie.

Zgłoszenia uczestników prosimy kierować na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie na adres: szkolawnaramie@gmail.com lub tel/fax 12 388 50 05 do dnia 10.11.2022 r. (czwartek). Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych szkoły, biblioteki.

Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników dyplomy i nagrody pocieszenia.

Nagrody w ramach konkursu zostały sfinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Poniżej dokumenty do pobrania oraz regulamin konkursu.

Regulamin IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Zgoda na udział w konkursie

RODO