Czytam, bo lubię i tym się chlubię” – pod takim hasłem odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania, a miało to miejsce 16 listopada 2022 r.

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z gminy Iwanowice: Celin, Damic, Iwanowic, Naramy, Poskwitowa, Sieciechowic, Sułkowic i Widomej, które reprezentowali uczniowie klas 2-3 wyłonieni w etapie szkolnym. W tym roku dzieci przygotowały czytanie legend polskich; wykazały się doskonałymi umiejętnościami.

Komisja w składzie: p. Magdalena Lech – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach, p. Marzena Durbacz – bibliotekarz Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice, p. Krzysztof Zadora – Dyrektor PSP w Naramie, przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Stanisław Świstowski (SP Widoma)

II miejsce – Tomasz Kołodziejczyk ( SP Narama)

III miejsce – Patrycja Kuc (SP Celiny)

Wyróżnienia:

Filip Domagała (SP Sieciechowice), Julianna Kralka (SP Damice), Oliwier Baranek (SP Iwanowice), Alicja Tynor (SP Narama).

Wszyscy uczestnicy (16 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy i zestawy gadżetów sfinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a laureaci i wyróżnieni nagrody książkowe ufundowane przez szkołę w Naramie. W ramach podziękowań nagrody książkowe od organizatora otrzymali także opiekunowie przygotowujący uczniów do konkursu oraz komisja.

Gratulujemy Uczniom, a Państwu serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Nielepiec