W dniu 10 marca 2019 roku odbył się IV Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Naramie, połączony z tradycyjnym Biegiem Pamięci. Jego organizatorem było Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama we współpracy z Fundacją NOViST. Wydarzenie to odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego oraz GCKiB w Iwanowicach.

Zorganizowane w Naramie wydarzenie wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W trakcie dnia szczególnie przypominano postać Jerzego Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po wojnie pracowali w szkole w Naramie. W czasie II wojny światowej działał on w Armii Krajowej, a po 1945 r. zaangażował się w walkę z komunizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewizmem. Aresztowany, został skazany na karę śmierci. Na szczęście ostatecznie jej nie wykonano i po kilku latach opuścił więzienie. Prywatnie Jerzy Wacyk był ojcem chrzestnym ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jednego z kapelanów „Solidarności” i duszpasterza środowisk kresowych.

O godz. 14.00 wystartował Bieg Pamięci, w którym wzięło udział ponad 250 uczestników. W tym roku wystartowali oni w 4 kategoriach: dzieci MŁODSZE 0-3 (600 m), dzieci STARSZE 4-6 (600 m), MŁODZIEŻ (4 km), OPEN (kobiety – 4 km, mężczyźni – 8 km). Najdłuższą trasę wytyczono wokół naszej miejscowości. Równocześnie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Naramie odbywały się wydarzenia towarzyszące uroczystości: warsztaty plastyczno-techniczne organizowane przez Fundację NOViST, warsztaty edukacyjne prowadzone przez przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowy Województwa Małopolskiego, prezentacja i pokaz capoeiry przygotowany przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą EKOLAND, pokaz broni i wyposażenia Żołnierzy Wyklętych grupy rekonstrukcyjnej z Olkusza, stanowisko promocyjne 11. Brygady Obrony Terytorialnej, promocja Sił Zbrojnych RP Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, prezentacja i pokaz wiosłowania na ergometrach przygotowany przez UKS Salwator NPS, pokaz sprzętu Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Krakowie, warsztaty ratownictwa i pierwszej pomocy prowadzone przez Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”. Ponadto w tym dniu rozgrzewkę przedbiegową dla najmłodszych przygotowali animatorzy z ANIMATORT. Na terenie szkoły na każdego uczestnika biegu czekał poczęstunek regeneracyjny, a dla chętnych wata cukrowa lub popcorn. Na szkolnym korytarzu można było podziwiać prace laureatów Rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego „Piłka – nowe EKO oblicze” organizowanego przez Fundację NOViST. pod patronatem Katedry Edukacji Artystycznej IPPiS – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała profesor UP Kinga Łapot-Dzierwa.
Wszystkie wydarzenia i atrakcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Naramy jak licznej grupy gości z innych miejscowości.

O godz. 16.00 na części oficjalnej zgromadzonych powitał Prezes Ludowego Towarzystwa Sportowego „NOVI” Narama Przemysław Nogieć, a następnie głos zabrał dyrektor szkoły w Naramie Krzysztof Zadora. Spotkanie prowadzili: Katarzyna Nogieć i Przemysław Wywiał. Pierwszym punktem programu był występ artystyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych w wykonaniu uczniów naramskiej szkoły pod kierunkiem Katarzyny Bieroń. Po jego zakończeniu głos zabrał Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, który wręczył pamiątkowy Medal Wojewody Małopolskiego na 100-lecie Niepodległości prezesowi LTS „Novi” Narama – Przemysławowi Nogieciowi. Odznaczenie to otrzymują osoby szczególnie zasłużone lub wyróżniające się z punktu widzenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przeczytał Senator RP Marek Pęk. Z listem skierowanym do uczestników obchodów Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała zapoznał zgromadzonych Jakub Ryba. Głos zabrał również Starosta Krakowski – Wojciech Pałka podkreślając walory edukacyjne całego przedsięwzięcia. W trakcie uroczystości rozdane zostały również nagrody dla zwycięzców Biegu Pamięci i medale dla wszystkich jego uczestników oraz nagrody dla zwycięzców Rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego „Piłka – nowe EKO oblicze” zorganizowana przez Fundację NOViST.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wojewoda Małopolski -Piotr Ćwik, Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Pęk, Starosta Krakowski – Wojciech Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marek Piekara, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk, Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Kinga Łapot-Dzierwa, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej – mjr Małgorzata Zębala-Wójcik, Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie – ppor. Robert Białowolski, Prezes Koła Olkusz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Konrad Kulig, Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie – Piotr Dmytrowski, Kierownik Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji ZPKWM – Anna Boguś, Sekretarz Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice – Edward Stopiński, Radny Gminy Iwanowice – Paweł Wywiał, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie – Krzysztof Zadora, Prezes UKS Salwator NPS – Bronisława Kufel-Włodek, Dyrektorzy Niepublicznej Placówki Oświatowo – Wychowawczej EKOLAND – Maria Staniszewska i Piotr Kudlarczyk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej – Jerzy Kluzek, Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – Jakub Ryba, Przedstawicielka Stowarzyszenia Wolność i Niezawiłość – Małgorzata Janiec, Przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień.
Partnerami wydarzenia były następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja NOViST, Urząd Gminy Iwanowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie, Szkoła Podstawowa w Naramie, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Niepubliczna Placówka Oświatowo- Wychowawcza EKOLAND, UKS Salwator NPS. 
Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia wielu osób, które miały swój ogromny wkład w realizacji całego przedsięwzięcia, poświęcając swój czas w trakcie przygotowań jak i podczas uroczystości, a są to między innymi: Karolina Ziarko, Małgorzata Krawczyk, Leszek Dudek, Wiktoria Krawczyk, Tomasz Leszczyński, Ewa Gumula oraz wiele innych osób -wolontariuszy, za co im serdecznie z tego miejsca dziękujemy.
Już teraz zapraszamy na V Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie!

P.N.