W sobotę, 21 października 2017 r. odbył się pierwszy wykład inaugurujący rozpoczęcie zajęć na Iwanowickim Uniwersytecie Dziecięcym. Dzieci złożyły ślubowanie, otrzymały swoje pierwsze indeksy i z tą chwilą stały się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca. Swoją obecnością z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas zaszczycili nas: Pani Ewa Kraus Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Pani Ewa Marek. Pierwszy wykład zatytułowany “Nietoperze są niesamowite” poprowadził Pan Oskar Sierka. Gminę Iwanowice reprezentowali: Wójt Gminy, radni, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.

Przypomnijmy: Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy to comiesięczne wykłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty, eventy rodzinne i wycieczki! Celem inicjatywy jest zainspirowanie dzieci do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki.  Do I edycji Uniwersytetu rodzice zapisali ponad 70 dzieci z terenu Gminy Iwanowice. Ponadto, w przedszkolach samorządowych w Iwanowicach i Sieciechowicach oraz przedszkolu w Widomej uruchomiony zostanie specjalny moduł Przedszkolak na Uczelni. W tych zajęciach będzie uczestniczyć ponad 150 dzieci. Ofertę zajęć dla przedszkolaków skierowano do wszystkich szkół. Zajęcia będą odbywały się w placówkach, które zrekrutowały co najmniej 40 dzieci. Uniwersytet jest finansowany w kwocie 20 000 zł z środków GCKiB oraz z wpłat od rodziców, które wynoszą 100 zł od dziecka za cały rok akademicki.

Rodziców dzieci zapisanych na Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy zapraszamy pod odbiór umów do siedziby GCKiB w Iwanowicach.