Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama w dniu 4 marca 2018 roku zorganizowało III Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, połączony z tradycyjnym Biegiem Pamięci. Uroczystość zorganizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego, GCKiB w Iwanowicach oraz firmy Krak-Marfish.

Zorganizowane w Naramie wydarzenie wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jej trakcie szczególnie przypominano postać Jerzego Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po wojnie pracowali w szkole w Naramie. W czasie II wojny światowej działał on w Armii Krajowej, a po 1945 r. zaangażował się w walkę z komunizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewizmem. Aresztowany, został skazany na karę śmierci. Na szczęście ostatecznie jej nie wykonano i po kilku latach opuścił więzienie. Prywatnie Jerzy Wacyk był ojcem chrzestnym ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jednego z kapelanów „Solidarności” i duszpasterza środowisk kresowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, celebrowaną przez ks. Jana Jurkowskiego.

O godz. 14.00 wystartował  Bieg Pamięci, w którym wzięła udział rekordowa jak do tej pory liczba uczestników: ponad 160. Wystartowali oni w 4 kategoriach:

– szkoła podstawowa: dzieci młodsze 0-3 (600 m),

– szkoła podstawowa: dzieci 4-7 (600 m),

– młodzież (4 km),

– open (kobiety – 4 km, mężczyźni – 8 km).

Trasa biegła wokół naszej miejscowości.

Równocześnie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Naramie odbywały się wydarzenia towarzyszące uroczystości:

– pokaz broni i wyposażenia wojskowego przygotowany przez 9. Samodzielny Pododdział Obrony Terytorialnej „Krakusi”,

– warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa działające przy Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz firmę SkillsMed,

– pokaz sztuk walki przygotowany przez Pana Piotra Wypchała, Mistrza Świata w kickboxingu, oraz Krakowską Akademia Taekwondo,

– stanowisko promocyjne Sił Zbrojnych RP wystawione przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie i Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie,

– strzelnica paintballowa,

– warsztaty plastyczno-edukacyjne,

– promocja ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

– wystawa pokonkursowa prac „Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna”,

– kwesta na rzecz Fundacji Niezłomni,

– malowanie buziek,

Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Naramy jak licznej grupy gości z innych miejscowości.

O godz. 16.00 uczestników powitał Prezes Ludowego Towarzystwa Sportowego „NOVI” Narama Przemysława Nogieć. Następnie zaprezentowany został program artystyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych w wykonaniu uczniów szkoły w Naramie, a przygotowany pod kierunkiem Katarzyny Bieroń i Katarzyny Korczyńskiej. Okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przeczytał senator RP Marek Pęk, natomiast specjalny list Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości w Naramie – Łukasz Gliński, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego. List skierowany do uczestników uroczystości przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała odczytał – Jakub Ryba . Głos zabrali również starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej Grzegorz Matyasik oraz kierownik KRUS w Proszowicach Zbigniew Grzyb.

W trakcie uroczystości rozdane zostały również nagrody dla zwycięzców Biegu Pamięci i medale dla wszystkich jego uczestników. Wyniki wyglądały następująco:

– szkoła podstawowa: dzieci młodsze 0-3 (600 m),

Dziewczynki –           I miejsce Weronika Kuś

II miejsce Wiktoria Krawczyk

III miejsce Aleksandra Stolarska

Chłopcy –                    I miejsce Wiktor Kołacz

II miejsce Mateusz Kurkiewicz

III miejsce Krystian Fima

– szkoła podstawowa: dzieci 4-7 (600 m),

Dziewczęta –              I miejsce Julia Szydło

II miejsce Anna Zdybał

III miejsce Klaudia Krawczyk

Chłopcy –        I miejsce Norbert Morek

II miejsce Miłosz Karnia

III miejsce Mateusz Kurbiel

– młodzież (4 km),

Dziewczęta –   I miejsce Zosia Młodecka

II miejsce Marlena Murawska

Chłopcy –        I miejsce Jakub Ziębiec

II miejsce Dawid Kurkiewicz

III miejsce Antoni Sabik

– open (kobiety – 4 km, mężczyźni – 8 km).

Kobiety –        I miejsce Magdalena Szymańska-Kostka

II miejsce Aneta Węgrzynek

III miejsce Justyna Płatek

Mężczyźni –    I miejsce Krzysztof Kurkiewicz

II miejsce Sebastian Cieślik

III miejsce Jan Kaleta

Wręczono również nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna, zorganizowanego przez nowo powstałą w Naramie Fundację NOViST. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Senatora Rzeczypospolitej – Marka Pęka i Starosty Powiatu Krakowskiego – Wojciecha Pałki, którzy raz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem Piekarom zasponsorowali nagrody dla laureatów. Podsumowania przedsięwzięcia dokonała prof. Kinga Łapot-Dzierwa przewodnicząca komisji konkursowej.

Wyniki konkursu prezentowały się następująco:

Konkurs plastyczny:
I miejsce – Kamila Mazur
II miejsce – Antonina Karnia 
III miejsce – Karolina Kluzek, Antonina Rosa 
wyróżnienie: Paweł Leszczyński, Patryk Chamielec

2. Konkurs literacki – grupa I (szkoła podstawowa)
I miejsce – Julia Kubik 
II miejsce Klaudia Kluzek 
III miejsce Magdalena Małek 
wyróżnienie: Natalia Bartuś, Aleksandra Kowalczyk

Konkurs literacki – grupa I (klasy gimnazjalne)
I miejsce – Aleksandra Bzukała
II miejsce – Mikołaj Biziak
III miejsce – Adrianna Kralka 
wyróżnienie: Filip Winiarski

Tego dnia wręczono również nagrody specjalne dla uczestników biegu. Kurs pierwszej pomocy ufundowany przez firmę SkillsMed otrzymał najlepszy zawodnik reprezentujący służby mundurowe: chor. Jan Kaleta z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach. Nagrodę wręczył prezes SkillsMed Andrzej Ziarko. Z kolei Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ufundował upominki dla studentów odbywających szkolenie wojskowe w ramach projektu „Legia Akademicka”, którzy startowali w naszym Biegu Pamięci. Otrzymali je: Maja Dutka, Anna Mazgaj, Jerzy Wszołek, Mikołaj Dyl, Marek Migdałek, Paweł Karyś, Arkadiusz Lencewicz, Piotr Piwowarczyk i Mateusz Kowalski, odbywający ten kurs na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Nagrody od ministra ON wręczyli: Grzegorz Matyasik i płk Remigiusz Żuchowski – przedstawiciele MON oraz płk Jerzy Klocek, zastępca dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość zakończyło wystąpienie Nikoli Jurkowskiej, przedstawicielki Ludowego Towarzystwa Sportowego „NOVI” Narama, która podziękowała instytucjom i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Spotkanie prowadzili: Katarzyna Nogieć i Przemysław Wywiał.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Pęk, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marek Piekara, Koordynator programu „Legia Akademicka” w Ministerstwie Obrony Narodowej – Grzegorz Matyasik, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej płk Remigiusz Żuchowski, zastępca dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Jerzy Klocek, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury – Łukasz Smółka, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Łukasz Gliński, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – prof. Olga Wasiuta wraz z mężem prof. Sergiuszem Wasiutą, prof. Kinga Łapot-Dzierwa (również z Uniwersytetu Pedagogicznego),  przewodniczący rady gminy Iwanowice – Mirosław Rosa, Szef Biura Senatora Marka Pęka – Antoni Holik,  Dyrektor Prowadzący Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie – Krzysztof Zadora, p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie – Elżbieta Oraczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – Anna Rerak, Prezes SkillsMed – Andrzej Ziarko,  Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach – Zbigniew Grzyb,  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej – Jerzy Kluzek, Przedstawiciel wydziału promocji Powiatu Krakowskiego – Dawid Roj, Przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień, sołtys miejscowości Kozierów – Alicja Bednarczyk.

Partnerami wydarzenia były następujące instytucje: Ministerstwo Obrony Narodowej, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja NOViST, GCKiB w Iwanowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Firma Krak-Marfish, Firma Wawel S.A., Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Krakowska Akademia Taekwondo.

Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia wielu osób prywatnych, którzy znacząco przyczynili się w jego organizację m.in. Leszka Dudka, Małgorzaty Krawczyk, Wiktorii Krawczyk, Tomasza Leszczyńskiego, Bernadety Majka-Rosa, Agnieszki Krzyształowicz, Ewy Gumuli.

Już teraz zapraszamy na IV Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie! Do zobaczenia za rok!

                                                                                                                                                             LTS „NOVI” Narama
                                                                                                                                                             Fundacja    NOViST