Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Naramie wraz ze Szkołą Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie organizuje II Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego „Zdobywamy Olimp”. Do udziału zachęcamy uczniów klas IV-VI szkół z terenu Gminy Iwanowice.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody współfinansowane z Budżetu Gminy Iwanowice w ramach Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Zasady oraz szczegóły organizacji konkursu znajdują się w Regulaminie.