Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-wykorzystane surowce wtórne lub inne materiały ekologiczne

-inwencja i pomysłowość podejścia do tematu

-wrażenie estetyczne-spełnienie podanych wytycznych

-wkład własny dziecka w wykonaniu pracy

przyznała następujące nagrody:

Kategoria wiekowa 3-6 lat

I MIEJSCE: Lena Bańska -Oddział Przedszkolny A przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej

II MIEJSCE: Aleksander Sadowski-Oddział Przedszkolny A przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej

III MIEJSCE: Remigiusz Bałut-Oddział Przedszkolny B przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej

Kategoria wiekowa 7-10 lat

I MIEJSCE: Amelia Osikowska -Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

II MIEJSCE: Julia Padło-Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

III MIEJSCE: Łucja Leleń- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Damicach

Wyróżnienie-Grzegorz Bałazy- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

Kategoria wiekowa 11-15 lat

I MIEJSCE: Dawid Skowronek-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

II MIEJSCE: Anna Szymańska-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

III MIEJSCE: Hubert Pieczyrak-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.