„Czytam, bo lubię i tym się chlubię”- to hasło II Gminnego Konkursu Czytelniczego, który został zorganizowany przez bibliotekę Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Konkurs odbył się dnia 3.12.2018r.

            Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, promocja literatury, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz integracja uczniów z terenu Gminy Iwanowice. W konkursie wzięło udział 14 uczniów (kl. II i III szkoły podstawowej) z 7 szkół z gminy Iwanowice (Damice, Celiny, Narama, Poskwitów, Sieciechowice, Widoma, Iwanowice).Uczniowie mieli za zadanie pięknie zaprezentować wcześniej przygotowany fragment z  legend polskich i oczarować słuchaczy. Komisja w składzie: Kierownik Publicznej Biblioteki w Iwanowicach – pani Barbara Ciaćma, Bibliotekarz  Publicznej Biblioteki    w Michałowicach – pani Iwona Dyląg, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie – pan Krzysztof Zadora, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Widomej – pani Magdalena Wójcik (nauczyciel wyłoniony  w drodze losowania), Szkolna Królowa (uczennica kl.8) – Lidia Korczyńska – przyznało następujące miejsca:

W kategorii klas II szkoły podstawowej:

  1. Adam Gefert (Iwanowice)
  2. Emilia Góralczyk (Sieciechowice)
  3. Gabriela Tabak (Narama)

 

W kategorii klas III szkoły podstawowej:

  1. Maria Twardowska (Widoma)
  2. Justyna Bałazy (Sieciechowice)
  3. Maja Patoła (Iwanowice)

 

Wszyscy czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy ufundowane przez Szkołę w Naramie i nagrody rzeczowe (gry edukacyjne) sfinansowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach.

Zakończenie konkursu  uwieńczone zostało występem Koła Teatralnego ( pod opieką pani Barbary Borek). Uczestnicy wraz z opiekunami zaproszeni zostali na słodki poczęstunek ufundowany przez  Prowadzącego Szkołę – p. Krzysztofa Zadorę.

Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali pamiątkowe długopisy, a wszystkie szkoły dyplomy i książki.

Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy w przyszłym  roku.

AN