II Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Naramie
5 marca 2017 r.

          W niedzielę 5 marca 2017 r. odbył się II Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie, połączony z Biegiem Pamięci. Uroczystość została objęta patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jej organizatorem było Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Pęk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego– Marek Piekara, Prezes Fundacji im. Brata Alberta – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Żołnierz Wyklęty – kpt. Stanisław Szuro, Proboszcz Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Naramie – ks. Jan Jurkowski, Wikary – ks. Mariusz Książek, Komendant Komisariatu Policji w Skale – podinsp. Kazimierz Pięta, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie – mjr Jarosław Wójcik, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice – Mirosław Rosa, Sekretarz Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie – Krzysztof Zadora, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Poskwitowie – Anna Rerak, Kierownik Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach – Zbigniew Grzyb, Radny wsi Narama – Mariusz Baran, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Jerzy Kluzek, przedstawicielka Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień.

         Zorganizowane w Naramie wydarzenie wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jej trakcie szczególnie przypominano postać Jerzego Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po wojnie pracowali w szkole w Naramie. W czasie II wojny światowej działał on w Armii Krajowej, a po 1945 r. zaangażował się w walkę z komunizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewizmem. Aresztowany, został skazany na karę śmierci. Na szczęście ostatecznie jej nie wykonano i po kilku latach opuścił więzienie.

        Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się Mszą św. w intencji uczestników walk o niepodległość w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie.

        O godz. 14.00 rozpoczął się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym wzięło udział 115 śmiałków. Bieg przeprowadzono w trzech kategoriach: 1 – dzieci ze szkół podstawowych (600 m), 2 – gimnazjaliści (4 km), 3 – open (8 km). O bezpieczeństwo uczestników dbali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Skale oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie.

           Równolegle do Biegu na terenie szkoły w Naramie odbywały się wydarzenia towarzyszące, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem gości. Można było np. zobaczyć broń i wyposażenie jakiego używają funkcjonariusze elitarnego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie oraz porozmawiać z nimi na temat ich służby. Członkowie stowarzyszenia proobronnego „Krakusi” zaprezentowali z kolei swoją broń i sprzęt militarny, którego używają w trakcie swoich szkoleń. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przygotowali stoisko promocyjno-informacyjne, którego celem było zapoznanie zainteresowanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP oraz różnymi formami służby wojskowej. Z kolei ci, którzy chcieli nauczyć się udzielać pierwszej pomocy mogli to zrobić na warsztatach prowadzonych przez mgr. Andrzeja Ziarko i studentów Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowani historią pogłębili swoją wiedzę odwiedzając wystawę „Niezłomni / historie wyklęte”, wypożyczoną z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Najmłodsi goście tłumnie brali udział w warsztatach historyczno-edukacyjnych przeprowadzonych przez panią Katarzynę Mazur z Muzeum AK. Wielu z nich skorzystało także z możliwości pomalowania twarzy. Po godz. 15.00 odbyło się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z udziałem młodzieży szkoły w Naramie oraz publiczności.

            O godz. 16.00 w szkole w Naramie rozpoczęła się uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którą poprowadzili Katarzyna Nogieć i dr Przemysław Wywiał. Po występie chóru Primavera z Poskwitowa, senator Marek Pęk odczytał okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, który z uznaniem wypowiedział się na temat pomysłu i organizacji II Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie. Z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonych spotkał się kpt. Stanisław Szuro, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych i uczestnik konspiracji niepodległościowej po 1945 r. Wspominał on swój udział w walce z komunizmem i pobyt w więzieniach, zaskakując słuchaczy świetną pamięcią. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, represjonowany w latach 80. Kapelan „Solidarności”, a obecnie prezes Fundacji im. św. Brata Alberta, przybliżył zebranym sylwetkę Jerzego Wacyka, który był jego ojcem chrzestnym. Na koniec przedstawicielka LTS „NOVI” Narama podziękowała osobom i instytucjom, które wsparły organizację uroczystości i biegu. W trakcie uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom biegu oraz pamiątkowe medale wszystkim jego uczestnikom.

            II Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie został zorganizowany z inicjatywy dr. Przemysława Wywiała i Prezesa LTS „NOVI” Narama – Przemysława Nogiecia, a przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Krakowskiego i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. W organizację obchodów włączyli się również: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz z  Radą Rodziców, Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” w Krakowie, Stowarzyszenie „Krakusi”, Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, stowarzyszenie Zrzeszenie „WiN” w Krakowie, chór „Primavera” ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Poskwitowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Naramie. Za ufundowanie bardzo wartościowych nagród, w tym gier edukacyjnych i książek historycznych, organizatorzy dziękują Instytutowi Pamięci Narodowej: Centrali IPN w Warszawie oraz Oddziałowi IPN w Krakowie. W przedsięwzięcie swój nieoceniony wkład miał również szereg osób prywatnych zaprzyjaźnionych z LTS „Novi” Narama, między innymi: Małgorzata Krawczyk, Tomasz Leszczyński, Grzegorz Baranik, Leszek Dudek i Paweł Kurbiel.

                                                                                                                                                               LTS „Novi” Narama