Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dzieci ze wszystkich Oddziałów i Punktów Przedszkolnych
w Gminie Iwanowice do udziału w I Iwanowickim Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Samorządowego Przedszkola Słonecznego
w Iwanowicach
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 

Cele i założenia wydarzenia:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci;
 • rozwijanie talentów artystycznych i zainteresowań dzieci teatrem i literaturą;
 • integrowanie środowiska lokalnego: placówek oświatowych, nauczycieli

i wychowanków;

 • kształtowanie kultury języka wśród uczestników i widzów przeglądu.

 

Regulamin:

 1. Organizator:

Organizatorem I Iwanowickiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych jest Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach.

 1. Patronat:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

 1. Termin i miejsce:

30 maja 2019r. (czwartek) w godz. 900 – 1200. Sala GCKiB (wejście od strony kościoła)

 1. Uczestnicy konkursu:

Adresatem I Iwanowickiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych są Przedszkola, Oddziały Przedszkolne i Punkty Przedszkolne z terenu Gminy Iwanowice (dzieci

w wieku 3-6 lat.)

 1. Warunki przeglądu:
 • Każda placówka może zgłosić jedną grupę do udziału w przeglądzie.
 • Formą przewodnią przeglądu jest inscenizacja słowna w wykonaniu aktorów (dzieci).
 • Występ nie może trwać dłużej niż 20 minut.
 • Temat I Iwanowickiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych to „Poznajmy się…” Treść tematu zaprasza uczestników do zaprezentowania placówki lub grupy w szeroko rozumianym zakresie: nawiązując do nazwy placówki, nazwy oddziału, zainteresowań i talentów dzieci, ulubionych bajek itp. Temat pozostawia wychowawcom dowolność wyboru przygotowywanej inscenizacji.
 • Jury będzie oceniać: opanowanie recytowanego tekstu, deklamowanie (ton głosu, tempo, akcent), grę aktorską (mimikę, ruch na scenie), stroje i rekwizyty.
 • Uczestników należy zgłaszać do 16 maja 2019r. pod numerem telefonu 664005265 (Kinga Siuta)
 • Udział w przeglądzie jest równoznaczny ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci do przetwarzania danych osobowych uczestników na potrzeby przeglądu i publikacji zdjęć na stronach internetowych Samorządowego Przedszkola „Słonecznego” w Iwanowicach oraz GCKiB w Iwanowicach.
 1. Nagrody:

Organizator powołuje jury I Iwanowickiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora:
Kinga Siuta
tel. 664005265
e-mail: siutakinga.magis@gmail.com

Regulamin, zgoda na udział oraz klauzula RODO  w załączniku:
I IWANOWICKI PRZEGLĄD
zgoda i rodo przegląd