Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie

Serdecznie zaprasza do udziału
w
 I Gminnym Konkursie Pięknego Czytania pt.
 „Czytam , bo lubię i tym się chlubię”

o tytuł „MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA”

Regulamin konkursu:
Regulamin Gminnego Konkursu Czytelniczego