I Gminny Konkurs Pięknego Czytania pt: „Czytam, bo lubię i tym się chlubię” o tytuł Mistrza Pięknego Czytania

„Czytam, bo lubię i tym się chlubię”- to hasło I Gminnego Konkursu Czytelniczego, który został zorganizowany przez bibliotekę Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Konkurs odbył się dnia 4.12.2017r.

  Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, promocja literatury  oraz  doskonalenie umiejętności pięknego czytania. W konkursie wzięło udział 12 uczniów (kl. II i III szkoły podstawowej) z 6 szkół z gminy Iwanowice (Damice, Celiny, Narama, Poskwitów, Widoma, Iwanowice).Uczniowie mieli za zadanie pięknie zaprezentować wcześniej przygotowany fragment bajki lub  baśni  i oczarować słuchaczy. Jury w składzie: Kierownik Publicznej Biblioteki w Iwanowicach – pani Barbara Ciaćma, Zastępca Dyrektora Publicznej Biblioteki    w Michałowicach – pani Elżbieta Bednarczyk, Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie – pani Barbara Borek, Szkolna Królowa – Wiktoria Chmiel – przyznało następujące miejsca:

W kategorii klas II szkoły podstawowej:

  1. Maja Świerk (Celiny)
  2. Alan Małek (Poskwitów)
  3. Wiktor Żuradzki (Widoma)

 W kategorii klas III szkoły podstawowej:

  1. Patryk Cichy (Poskwitów)
  2. Anna Szymańska (Iwanowice)
  3. Zofia Kik (Celiny)

Wszyscy czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Szkołę w Naramie i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Zakończenie konkursu  uwieńczone zostało występem Koła Teatralnego. Uczestnicy wraz z opiekunami zaproszeni zostali na słodki poczęstunek ufundowany przez  Prowadzącego Szkołę – Pana Krzysztofa Zadorę. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali pamiątkowe książki. Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy w przyszłym  roku.

                                                                                                                                                                    Agnieszka Nielepiec