Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Urząd Gminy Iwanowice zapraszają do udziału w grze terenowej pt. ,,Na tropie biblioteki”.

Regulamin dostępny jest na stronie http://iwanowice.pl/…/gra-terenowa-pt-na-tropie-biblioteki-…