Już 2 rok z rzędu bierzemy udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Lubliniecki oraz Posłowie na Sejm RP: Izabela Leszczyna i Andrzej Gawron. Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych. Zadaniem uczestników tegorocznego konkursu było sformułowanie literackich wypowiedzi składających się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musiała szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

3 uczennice z klasy III b gimnazjum – Weronika Grochowina, Zuzanna Kłusek i Katarzyna Bańka pod kierunkiem p. Grażyny Muchy przygotowały teksty konkursowe, które zostały wysłane na konkurs.

Znamy już wyniki wstępnej oceny prac konkursowych!!!

Wszystkie prace przesłane na konkurs zostały wysoko ocenione, jednak znalazły się takie, które zachwyciły jury kunsztem artystycznym. Doceniono talent pisarski ich autorów.
Bardzo miło nam donieść, iż wśród 11 wyróżnionych utworów, (z ponad kilkuset przesłanych na konkurs) znalazł się tekst napisany przez Zuzannę Kłusek – uczennicę klasy III b gimnazjum.
Gratulujemy!

                                                                                                                                                                                 opiekun
                                                                                                                                                                    Grażyna Mucha