Zapraszamy rodziny z terenu Gminy Iwanowice do udziału w cyklicznym Konkursie Gminnym na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Bombkę!

Tematem przewodnim w tegorocznej edycji konkursu jest „EKO BOMBKA” – ochrona środowiska, ekologia i recykling.

Prace należy złożyć osobiście w GCKiB, ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie do dnia 20 grudnia 2022r.

Do pracy należy dołączyć podpisaną Kartę Zgłoszeniową, Regulamin oraz RODO.

Nagrody w ramach konkursu zostały sfinansowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Więcej informacji w Regulaminie. Poniżej zamieszczono dokumenty do pobrania.

KARTA ZGŁOSZENIOWA BOMBKA

ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN KONKURSU BOMBKA

ZAŁĄCZNIK 2 RODO