Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w Gminny Rodzinny Konkursie Plastyczny „Bombka Bożonarodzeniowa 2018”. Warunek jest tylko jeden, każda bombka musi posiadać motyw nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Regulamin konkursu oraz zgoda na udział w konkursie dostępne w załączniku.

ZGODA I RODO Konkurs bombka

Regulamin-Gminnego-Konkursu-na-Bombkę-Bożonarodzeniową-2018. 

 

Regulamin Gminnego  Rodzinnego Konkursu Plastycznego 
„BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2018”

 I. Organizator:
    Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 II. Adres na który należy składać prace:
    Prace można składać w siedzibie
    Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
    Iwanowice 99, 32-095 Iwanowice

III. Termin składania prac: 19.12.2018

IV. Warunki uczestnictwa:
    Tematem konkursu jest bombka bożonarodzeniowa z motywami nawiązującymi do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę        niepodległości.
    Forma pracy: przestrzenna
   Technika: dowolna
   Praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.

V. Kategorie:
   W konkursie mogą brać udział Rodziny z terenu Gminy Iwanowice oraz dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej           Gminy.

VI. Nagrody:
    Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w      Iwanowicach. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia prac wyróżnionych. Organizator nie zwraca prac                    konkursowych.

VII. Informacje dodatkowe:
    Wyniki nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gckib.iwanowice.pl oraz na facebook’u              Gminy Iwanowice.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.