Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w Gminny Rodzinny Konkursie Plastyczny “Bombka Bożonarodzeniowa 2017”. Warunek jest tylko jeden, każda bombka musi posiadać motyw iwanowicki. Regulamin konkursu dostępny
w załączniku. 

Regulamin Gminnego Konkursu na Bombkę Bożonarodzeniową

 

Regulamin Gminnego  Rodzinnego Konkursu Plastycznego „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2017”

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 Adres na który należy składać prace:
Prace można składać w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
Iwanowice 99, 32-095 Iwanowice

III. Termin składania prac: 18.12.2017

Warunki uczestnictwa:
Tematem konkursu jest bombka bożonarodzeniowa z motywami Iwanowickimi.
Forma pracy: przestrzenna 
Technika: dowolna
Praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.

Kategorie:
W konkursie mogą brać udział Rodziny z terenu Gminy Iwanowice oraz dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej Gminy.

Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia prac wyróżnionych. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

VII. Informacje dodatkowe:
Wyniki nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gckib.iwanowice.pl oraz na facebook’u Gminy Iwanowice.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.