Regulamin Gminnego  Rodzinnego Konkursu Plastycznego „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2016”

 

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Adres oraz termin składania prac:

Prace można składać osobiście lub nadsyłać na adres Organizatora:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,

Iwanowice 99, 32-095 Iwanowice

Termin składania prac: 19.12.2016

Warunki uczestnictwa:

Wykonana praca musi być związana z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

Forma pracy: przestrzenna

Technika: dowolna

Praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.

Kategorie:

W konkursie mogą brać udział Rodziny z terenu Gminy Iwanowice oraz dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej Gminy.

Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia prac wyróżnionych. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Informacje dodatkowe:

Wyniki nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gckib.iwanowice.pl oraz na facebooku Gminy Iwanowice.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.