W imieniu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym konkursie “Żyj realnie, nie wirtualnie”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I -VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy Iwanowice.
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w formie kolażu o formacie minimum A4. Praca powinna przedstawiać różne sposoby spędzania czasu, bez dostępu do urządzeń komputerowych, telefonicznych, Internetu. Do wykonania kolażu można użyć np. gazet, zdjęć, bibuły, materiałów o różnej fakturze.

Prace należy dostarczyć w formie dwóch zdjęć dobrej jakości (drogą mailową) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach na adres: szkola@iwanowice.pl do 28 maja 2021 r. włącznie. Do pracy trzeba dołączyć podpisaną ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE ORAZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ (w załączniku).

Jury oceniać będzie spełnianie wymogów formalnych – wynikających z regulaminu, a ponadto walory artystyczne i estetyczne oraz wkład pracy. Ocena nastąpi 31maja 2021 r.