Dnia 19 maja 2016 r. odbędą się Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle IIoraz Gminny Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II organizowane przez Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach.

Wydarzenia zostały objęte patronatem GCKiB w Iwanowicach.

Regulaminy konkursów można pobrać ze strony http://iwanowice.pl/…/gminny-konkurs-wiedzy-oraz-gminny-kon…