Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie ogłasza konkurs na RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej szopki bożonarodzeniowej, statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy. Do wykonania szopki nie wolno użyć gotowych ozdób.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i rodziny uczniów SZKÓŁ Z TERENU GMINY IWANOWICE.

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Z każdej szkoły mogą brać udział maksymalnie 3 rodziny.

  • Rodziny biorące udział w konkursie proszone są  o dostarczenie gotowych prac oraz kart zgłoszenia do Szkoły w Poskwitowie do dnia 15 grudnia 2021r,
  • Szopkę będzie można odebrać do dnia 22 grudnia 2021r,
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Informacje : mail: szkola@spposkwitow.pl, tel: 123884077

Poniżej Regulamin konkursu i karta zgłoszenia:

REGULAMIN – Szopki_konkurs gminny.docx

ZGODA i RODO konkurs_szopek.doc