Publiczne Przedszkole „Bajkowe” w Damicach zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Wiosenna łąka”.

    Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozbudzanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody.

Regulamin konkursu:

  1. Termin składania prac upływa 11.05.2018 r.
  2. Prace można składać osobiście w godz. 7.00- 16.00.

          Publiczne Przedszkole „Bajkowe” Damice 53, 32-095 Iwanowice

3. Uczestnicy konkursu:
Dzieci z przedszkoli oraz oddziałów „0” z terenu Gminy Iwanowice.
4. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
5. Technika wykonania dowolna.
6. Format prac A4.
7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
       a. 3,4 – latki
       b. 5,6 – latki
8. Oceniając pracę, jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność pracy z tematyką konkursu i regulaminem,
b. oryginalność i pomysłowość,
c. samodzielność,
d. estetykę wykonania.

9. Każda nadesłana praca musi na odwrocie zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy i nazwa placówki.
10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, a organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjnych.

Sponsorem nagród jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

O wynikach konkursu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-095-778.