Szkoła Podstawowa im ks. Jan Twardowskiego w Widomej
oraz
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
zapraszają

przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym

ANIOŁY 2016

REGULAMIN KONKURSU

1.Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 – 16lat.

Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych:

oddziały przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum

2.Technika

Do konkursu można złożyć prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika, itd.

3.Prace

Prace na podłożu płaskim – maksymalna wielkość A3.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

Prace grupowe nie będą oceniane!!!

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac.

Jedna placówka może złożyć łącznie tyle prac ile jest klas i grup w szkole lub w przedszkolu + 2.

np. Szkoła Podstawowa w Widomej – 4 oddziały przedszkolne, 3 klasy I-III, 3 klasy IV-VI.

Łączna ilość prac, które szkoła może złożyć do konkursu to – 12.

Opis pracy:

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi literami:

– imię i nazwisko

– wiek

– nazwa szkoły

Placówka (przedszkole, szkoła) wypełnia kartę zgłoszenia, którą dostarcza wraz z pracami konkursowymi do organizatora.

(Karta zgłoszeń znajduje się w załączniku)

Termin składania prac

Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Widomej do 16 grudnia 2016 r.

Jury

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.

Decyzje jury są ostateczne.

Nagrody dla uczestników

Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Informacje dodatkowe

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.