Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach
serdecznie zaprasza
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Iwanowice
do wzięcia udziału
w

XIII GMINNYM KONKURSIE
WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

oraz

XIII GMINNYM KONKURSIE
 PLASTYCZNYM O ŚW. JANIE PAWLE II

Konkursy odbywają się pod patronatem:
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach,
Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek oraz Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
w Iwanowicach.

 

Regulamin-XIII-Gminnego-Konkursu-o-Janie-Pawle-II