Dnia 24 maja 2017 roku odbył się Gminny Konkurs Orograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” dla uczniów klas IV-VI. Do udziału w konkursie zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe z gminy Iwanowice, co bardzo nas ucieszyło, zważywszy na fakt, że miesiąc maj obfituje w wiele konkursów gminnych o różnej tematyce, a ortografia języka polskiego jest tematyką trudną dla wielu uczniów. Konkurs składał się z dwóch części – dyktanda oraz testu z zadaniami do rozwiązania. Uczniowie pracowali przez 90 minut, a następnie udali się na słodki poczęstunek. W czasie gdy uczestnicy konkursu wraz z uczniami naszej szkoły spędzali miło czas na rozmowach i grze w Scrabble, jury złożone z nauczycieli – polonistów po dokładnym sprawdzeniu prac wyłoniło 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienie. Poziom jaki zaprezentowali uczniowie biorący udział w gminnych potyczkach ortograficzny okazał się bardzo wysoki. O przyznaniu poszczególnych miejsc na podium zdecydowały minimalne różnice punktów. • I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła uczennica klasy VI uczęszczająca do naszej szkoły – Zuzanna Patoła • II miejsce zdobyła Maja Ojczyk – uczennica Szkoły Podstawowej w Iwanowicach • III miejsce zdobyła Lidia Korczyńska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie • Wyróżnienia otrzymały uczennice: Julia Mikoś – uczennica P.S.P. w Celinach oraz Julia Leleń z P.S.P. w Damicach Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki. Uczniowie, którzy zdobyli miejsca na podium również otrzymali dyplom oraz gry edukacyjne i książki. Szczególne podziękowania kierujemy do fundatora nagród – Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, które jednocześnie objęło patronat nad całym przedsięwzięciem oraz do grona pedagogicznego, które na co dzień kładzie duży nacisk na wysoki poziom nauczania, czego wymiernym efektem są właśnie wyniki Konkursu. Mamy nadzieję, że nagrodzeni uczestnicy będą stanowili inspirację dla swoich rówieśników w dążeniu do wzorowego posługiwania się polszczyzną i równie dobrej znajomości reguł ortografii. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Paulina Bielawska