Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej pod Patronatem Gminy Iwanowice zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek “Hej kolęda, kolęda”

Ze względu na panująca pandemię COVID SARS 19, Konkurs Kolęd i Pastorałek  odbędzie się w formie online.

Każdy uczestnik przesyła kartę zgłoszenia, zgodę rodzica razem z nagraniem video występu.

Wypełnione karty należy przesłać razem z nagraniem na adres e-mailowy: madziar1009@gmail.com

Termin przysyłania nagrań konkursowych upływa w dniu 15  grudnia 2021 r.

  • Uczestnicy biorą udział w konkursie w następujących kategoriach:

Kategoria I

·       Zespoły w wieku przedszkolnym

·       Soliści z grupy przedszkolnej

Kategoria II

·    Zespoły z klas I-III

·    Soliści z klas I-III

Kategoria III

·    Soliści z klas IV – VIII

Nagrody w ramach konkursu (dyplomy, nagrody rzeczowe) zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapraszamy do udziału w konkursie, szczegóły w poniższym Regulaminie.

Regulamin Konkursu “Hej kolęda, kolęda”.docx

ZGODA-RODO.docx