2022 rok jest ogłoszony Rokiem Romantyzmu ponieważ 200 lat temu wydano tom „Ballad i romansów” autorstwa Adama Mickiewicza. W związku z tym nasza szkoła zorganizowała kilka inicjatyw, jak na przykład udział w akcji „Narodowe Czytanie” czy też konkurs gminny pt. „200 lat polskiego Romantyzmu”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z gminy Iwanowice. Po etapie szkolnym przyszedł czas na etap gminny, przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Widomej w dniu 24 listopada 2022 roku. W tym etapie udział wzięły 3 szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach i oczywiście – nasza szkoła, która była jednocześnie organizatorem. Etap gminny był to quiz ustny – 2 uczennice z każdej szkoły losowo wybierały pytania z puli 24 naprawdę trudnych zagadnień. Pytania dotyczyły biografii Trzech Wieszczy oraz niektórych ich dzieł. Uczestniczki wykazały się ogromną wiedzą historyczną i świetną pamięcią.

Klasyfikacja:

Miejsce I – Maja Świerk (SP Celiny)

Miejsce II – Izabela Cieślik (SP Celiny)

Miejsce III – Maria Twardowska (SP Widoma)

Miejsce IV – Nadia Rożek (SP Widoma)

Miejsce V – Natalia Gadowska (SP Iwanowice)

Miejsce VI – Patrycja Węgrzyn (SP Iwanowice)

Piękne nagrody związane z tematyką konkursu zakupiono ze środków finansowanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Laureatom przekazano także dodatkowe nagrody ufundowane przez Gminę Iwanowice.

Katarzyna Kobendzowska-Grzegórzko, Elwira Żuradzka – organizatorki konkursu.