„[…] Rozmyślać o starości znaczy zatem skupić uwagę na człowieku, który od poczęcia aż do śmierci jest darem Boga, Jego obrazem i podobieństwem; znaczy też zabiegać o to, aby każda chwila ludzkiej egzystencji przeżyta została w pełni
i z godnością”.

Jan Paweł II

   W dniu 25 listopada w ramach realizacji projektu LOWE została zorganizowana uroczysta gala, będąca prawdziwym świętem osób starszych z terenu naszej Gminy. W remizie OSP Iwanowice odbył się Gminny Dzień Seniora. Zaproszenie na to wydarzenie przyjęli seniorzy z Ośrodków Wsparcia Seniorów z Celin i Sieciechowic wraz z animatorami oraz seniorzy z Gminnego Klubu Seniora „ juRajska siódemka”. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło również zabraknąć przedstawicieli władz gminnych, radnych, przedstawicieli placówek oświatowych oraz OSP. Główny organizator wydarzenia – Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach przygotował niezapomniany wieczór pełen muzyczno-teatralnych doznań. W doskonały nastrój wprowadził publiczność Gminny Zespół Teatralny „Kwadrat” wykonując znane przeboje muzyczne z iście aktorskim temperamentem. Gminny Zespół Teatralny do występu przygotowała Pani Joanna Stąpała. Po gromkich brawach jakimi młodych aktorów obdarzyli zaproszeni goście, nastał czas podziękowań. Podziękowania złożył wójt Robert Lisowski na ręce osób zaangażowanych w pracę z seniorami, Paniom: Agacie Twardowskiej, Ewie Kielian, Krystynie Kowalczyk oraz Agnieszce Patole. Następnie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia „Manko” oraz pisma “Głos Seniora” – Pan Łukasz Salwarowski oraz Marek Pilch, którzy opowiedzieli o korzyściach z przystąpienia naszej gminy do programu „Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Obecnym na spotkaniu seniorom zostały rozdane Karty Seniora, które uprawniają do korzystania z licznych zniżek w różnorodnych punktach usługowych i sklepach na terenie całego kraju. Na koniec części oficjalnej seniorom zostały złożone serdeczne życzenia i wszyscy bez wyjątków zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Gości do późnych godzin bawił muzyczny zespół „Lider”.

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy serdecznie dziękujemy, a tym którzy zaszczycili nas swoją obecnością zapraszamy za rok na kolejny Gminny Dzień Seniora.

Seniorzy zainteresowani otrzymaniem Karty Seniora zapraszamy do siedziby GCKiB w godzinach pracy. Kartę po wypełnieniu stosownego formularza wydajemy bezpłatnie. Zamówiliśmy 500 sztuk kart dla seniorów z terenu Gminy Iwanowice.

                                                                                                                                                                              Monika Świątek