Dnia 7 lutego, w ostatnią środę przed feriami, na lodowisku w Sieciechowicach odbyły się Gminne Zawody Łyżwiarskie dla szkół z terenu Gminy Iwanowice. Do rywalizacji zgłosiło się 5 szkół, co dało łączną liczbę 40 zawodników. Konkurencję rozpoczęli najmłodsi, czyli klasy I-III szkoły podstawowej. Po nich swoje umiejętności na lodzie zademonstrowali uczniowie klas IV-VI, a następnie uczniowie z klas VII szkół podstawowych i gimnazjaliści. Zadaniem każdego zawodnika było jak najszybsze pokonanie specjalnie przygotowanego toru przeszkód w czterech próbach.

A tak przedstawia się klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-III

  1. Faracik Kamil (Sz. P. Sieciechowice)
  2. Jakub Karnia (Sz. P. Sieciechowice)
  3. Chmiel Franciszek (Sz. P. Damice)

Klasy IV-VI

  1. Orczyk Antoni (Sz. P. Sieciechowice)
  2. Adamczyk Bartłomiej (Sz. P. Sieciechowice)
  3. Warchala Małgorzata (Sz. P. Sieciechowice)

Klasy VII i Gimnazja

  1. Wygaś Karol (Gimnazjum Sieciechowice)
  2. Jasiówka Damian (Sz .P. Sieciechowice)
  3. Pajączkowska Kamila (Sz. P. Celiny)

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak jeszcze jeden zawodnik reprezentujący Szkołę Podstawową z Celin – Jakub Czekaj. W ogólnej klasyfikacji zajął on początkowo pierwsze miejsce, ale po zakończonych zawodach przyznał, że popełnił błąd, którego nie wychwycili sędziowie! Po weryfikacji wyników i doliczeniu punktów karnych stracił on pozycję lidera i ostatecznie uplasował się 5. miejscu. Za swoją postawę „fair play”, której mogliby się od niego uczyć sportowcy z pierwszych stron gazet, został nagrodzony okazałym pucharem i nagrodą indywidualną.   

Wszyscy najwyżej sklasyfikowani zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Organizatorem zawodów był Animator Białego Orlika – Szymon Wesołowski, a sędziami Sebastian Cieślik ze Szkoły Podstawowej w Poskwitowie oraz Daria Kokoszka ze Szkoły Podstawowej w Celinach. Jak podkreśla Organizator, obserwując już 5. sezon zawodów łyżwiarskich dla szkół z naszej Gminy, z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. „Widzimy też, że znacznie zwiększają się umiejętności techniczne uczestników, co pokazują rokrocznie poprawiane rekordy pokonywania torów przeszkód.”, dodaje Szymon Wesołowski. Niewątpliwie zawody takie są bardzo potrzebne, gdyż wspierają rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, poprawiają ich sprawność fizyczną oraz zdolności motoryczne. Wpływają także pozytywnie na zdrowie oraz kształtują zdrowy styl życia!

Warte podkreślenia jest także i to, że  Organizatorzy starają się optymalnie wykorzystywać infrastrukturę sportową powstałą w ramach rządowego programu „Biały Orlik” także w zimie!

Podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów należą się również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Sieciechowic – Januszowi Majowi, za udostępnienie sal i sprzętu nagłośnieniowego, oraz Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Sieciechowic, która ufundowała i przygotowała ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zawodów.

Organizatorzy, zadowoleni z frekwencji tegorocznych zawodów, mają nadzieję na podobny sukces imprezy za rok.