Miniony czwartek tj. 7.02.2019r., był wielkim świętem dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Jedni brali udział w uroczystościach związanych z otwarciem nowych pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Iwanowicach a inni, Ci którzy już mury przedszkolne opuścili dużo wcześniej, mogli zmierzyć się w gminnych zawodach łyżwiarskich na sztucznym lodowisku „Biały Orlik” w Sieciechowicach.

Celem zawodów było wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych i stanu zdrowia. Ideą tych rozgrywek była również popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zawody polegały na pokonaniu wyznaczonego toru przeszkód który sprawdzał podstawowe umiejętności jazdy na łyżwach (jazdę w przód, jazdę łukiem, jazdę slalomem, hamowanie).

Opis toru:

Po starcie zawodnik przechodzi nad czterema belkami, przejazd pod przeszkodą, przejazd nad dwoma pachołkami (tzw. beczułki), jazda przodem, zakręt w prawo za pachołkiem, jazda przodem, objazd pachołka w lewo (360 stopni) slalom, jazda przodem, hamowanie przy krążku, podniesienie krążka, jazda przodem do mety.

W zawodach wystartowało 43 uczestników reprezentujących 5 szkół z terenu Gminy Iwanowice. Podzieleni zostali oni na 3 kategorie wiekowe.

Na początku, do rywalizacji stanęli najmłodsi uczestnicy zawodów a więc klasy I-III szkoły podstawowej. Po nich swoje ślizgi zademonstrowali uczniowie klas IV-VI a na sam koniec uczniowie z klas VII, VIII i Gimnazjaliści. Każdy zawodnik miał 4 podejścia do jak najszybszego pokonania specjalnie przygotowanego toru.

A tak przedstawia się klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-III

  1. Natkaniec Ewelina (SP. Sieciechowice)
  2. Lewandowski Filip (SP. Sieciechowice)
  3. Misiak Patryk (SP. Sieciechowice)

Klasy IV-VI

  1. Lis Sebastian (SP. Sieciechowice)
  2. Faracik Kamil (SP Sieciechowice)
  3. Tokarz Inez (SP. Sieciechowice)

Klasy VII, VIII i Gimnazja

  1. Warchala Małgorzata (SP. Sieciechowice)
  2. Orczyk Antoni (SP. Sieciechowice)
  3. Adamczyk Bartłomiej (SP. Sieciechowice)

Na najwyższych stopniach podium stawali główni zawodnicy SP Sieciechowice co nie może dziwić. Bliskość lodowiska i możliwości korzystania z niego w większym wymiarze czasowym od innych szkół musiał zaprocentować. Jest to tylko i wyłącznie potwierdzenie reguły „Trening czyni mistrza”. Każdy jednak tego dnia miał swoje cele do zrealizowania. Jedni chcieli dojechać do mety bez sekund karnych inni chcieli pokonać tor w czasie poniżej 20 sekund a Ci najlepsi robili to poniżej 14 sekund! Kto swoich celów nie zdołał zrealizować ma motywację do treningów i poprawy swoich rezultatów w przyszłym roku.

Na koniec wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe medale a Ci najwyżej sklasyfikowani otrzymali wartościowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez GCKiB w Iwanowicach oraz Urząd Gminy Iwanowicach a wręczone zostały przez Panią dyrektor GCKiB Monikę Swiątek i Panią Sekretarz Gminy Annę Tarko. Organizatorem zawodów był animator „Białego Orlika” w Sieciechowicach Pan Szymon Wesołowski a w sędziowaniu pomagała mu Pani Daria Kokoszka ze Szkoły Podstawowej w Celinach. Podziękowania składamy również  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach Panu Januszowi Majowi za udostępnienie sal i sprzętu nagłaśniającego oraz Radzie Rodziców z tej szkoły, która ufundowała i przygotowała ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zawodów.

Należy podkreślić, iż od momentu powstania „Białego Orlika” zawody i zabawy rekreacyjne na lodowisku stają się powoli tradycją nieodłącznie związaną z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży z naszej gminy. Trzeba pamiętać, że Sieciechowice są jedyną miejscowością w okolicy, posiadającą – tzw. „Biały Orlik”. Lodowisko zastępuje zimą boisko do siatkówki i daje możliwość uprawiania sportu podczas, zdawałoby się, niesprzyjającej pory roku jaką jest okres zimowy. Dzięki tak pomysłowej inwestycji władz naszej gminy, promowany jest zdrowy, sportowy styl życia, uświadamiający młodym ludziom jak wiele korzyści można czerpać ze wspólnej zabawy i zdrowej sportowej rywalizacji. Każdy, kto podejmuje jakąkolwiek formę ruchu na świeżym powietrzu, przyzna rację, że zarażanie dzieci „sportowym bakcylem” od najmłodszych lat pozytywnie zaowocuje w przyszłości. Miejmy nadzieję, iż zwolenników jazdy na łyżwach z roku na rok będzie przybywało.

Szymon Wesołowski