Szanowni Państwo, 
Trwa  III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Napisany został projekt na nieodpłatne zajęcia nauki pływania pn. “Sport – to coś, co kocham”. To zadanie mające na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji, dzięki czemu beneficjenci wśród rożnych dziedzin sportowych mogą wybrać dziedzinę sportową idealnie dostosowaną do swoich potrzeb. W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i seniorów; nauka pływania dla bobasów, pływanie korekcyjne; nurkowanie; sekcja pływacka; sekcja squasha. 

Głosowanie rozpoczyna się już od 10 września (poniedziałek) i potrwa do 5 października. Głosować może, każdy, kto ukończył 16 lat i mieszka w powiecie: miechowskim, proszowickim, wielickim, i krakowskim (z wyłączeniem miasta Kraków). Uwaga! – nie musisz być zameldowany!

Kod zadania: KOM04
Nazwa zadania: “Sport – to coś, co kocham”

Każdy mieszkaniec może oddać TYLKO 1 głos!

Głosować można na trzy sposoby:
– elektronicznie, na stronie www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia
– przez dostarczenie karty do głosowania do siedziby GCKiB w Iwanowicach, 
– za pośrednictwem tradycyjnej poczty(przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem “Budżet Obywatelski”).

Zachęcamy do głosowania!

Karta do głosowania w załączniku!
Karta do głosowania budżet obywatelski.