Dziękujemy za nominację KGW Lesieniec, KGW Poskwitów Nowy oraz Bibliotece Publicznej w Michałowicach.

Wyzwanie zostało przyjęte. Zrobiłyśmy 10 przysiadów na szczytny cel

Do wykonania zadania nominujemy:
– Sołtysów Gminy Iwanowice
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
– Stowarzyszenie MANKO, Głos Seniora z Prezesem Łukaszem Salwarowskim na czele.

Wspieramy Zosię w walce z ciężką chorobą.
https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

GCKiB w Iwanowicach – #GASZYNCHALLENGE

? #gaszynchallenge ?Dziękujemy za nominację KGW Lesieniec, KGW Poskwitów Nowy oraz Bibliotece Publicznej w Michałowicach.Wyzwanie zostało przyjęte. Zrobiłyśmy 10 przysiadów na szczytny cel Do wykonania zadania nominujemy:- Sołtysów Gminy Iwanowice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach- Stowarzyszenie MANKO, Głos Seniora z Prezesem Łukaszem Salwarowskim na czele.Wspieramy Zosię w walce z ciężką chorobą.https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Opublikowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Piątek, 19 czerwca 2020