Wójt Gminy Iwanowice, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach serdecznie zapraszają na Galę Finałową 11 listopada 2018 r.

11.30 – zbiórka na rynku w Iwanowicach
11.45 – uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem w Iwanowicach
12.00 – uroczysta Msza Święta pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach
13.00 – Gala Finałowa podsumowująca projekt „Ocalmy od zapomnienia dzieje wyzwolenia” w Szkole Podstawowej w Iwanowicach (sale GCKiB)
– występ Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” – inscenizacja słowno-muzyczna „Polska moja ojczyzna”
– występ Gminnego Zespołu Ludowego „Iwanowickie perełki”
– rozdanie nagród w konkursach o tematyce niepodległościowej
– koncert reprezentacyjnej Orkiestry „Tempo” z Iwanowic
– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych