Zapraszamy organizacje pozarządowe (szczególnie młode – do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o rejestrację), grupy nieformalne, grupy samopomocowe na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 790 346 928 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Szukamy najlepszych pomysłów na innowacyjne projekty społeczne oraz na przemyślane projekty rozwojowe dla organizacji!

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „FIO Małopolska Lokalnie – Północ” dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miejskiej Kraków. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.